تبلیغات
روستای خُرّمــــــــــــــــــکوه،گیلان،شهرستان رودبار،بخش عمارلــــــــــــــــو - لیست مطالب جغرافیای طبیعی،سیاسی و انسانی

 
روستای خرمکوه عمارلو،گیلان،رودبار،عمارلو نماد محرومیت

بخش:جغرافیای سیاسی و طبیعی

موقعیت روستای خرمکوه در نقشه استان گیلان،نقشه شهرستان رودبار و نقشه عمارلو

جغرافیای سیاسی، طبیعی و انسانی روستای خرمکوه

تصاویر هوایی از روستای خُرّمکوه و زمین های اطراف

جستجوی موقعیت جغرافیایی روستای خرمکوه

خرمکوه در یک نگاه(روستای خرمکوه کجاست؟)

وجه تسمیه و محدوده ی روستای خرمکوه

مسیرهای مسافرت به روستای خرمکوه

نام زمین ها و مکان های روستای خرمکوه

اماکن عمومی روستای خرمکوه

بخش جغرافیای انسانی

نام صاحبان زمین در خولشکوه(خلشکوه) افراد خرمکوهی

اطلاعات جمعیتی روستای خُرّمکوه1

اطلاعات جمعیتی روستای خُرّمکوه2

قومیت ها و طوایف(نام قبایل و نام های خانوادگی در روستای خرمکوه)

بررسی وضع فعالیت در روستای خُرّمکوه

بررسی علل و عوامل مهاجرت در روستای خُرّمکوه

بخش جغرافیای طبیعی:-گیاهی و جانوری

سبزی کوهی،تره محلّی و ...

پرندگان وحشی خرمکوه-عمارلو(کبک-زریج)

چشمه و منطقه دیدنی سرخرو-کوه هزارخال

نام زمین ها و مکان های روستای خرمکوه

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Khorramkoh.ir
Ali khorramkohi